NAKLADATELSTVÍ   
   
 

Aktualizace: 24.05.2008

Creative Commons License

počítadlo

   


Motto:

"Město nejsou jen hradby, ale také lidé, jejich myšlenky a činy..."


V našem světě rychle se měnících hodnot (vítaných změn, které přináší technický a vědecký pokrok) podléhají změnám také duchovní, morální a umělecké hodnoty, ovšem daleko pomaleji a ne vždy k lepšímu.

Těžko říct, co přinese budoucnost. Rád bych si dovolil vyjádřit názor, že nový horizont nám může otevřít pokorný zájem o vnitřní či duchovní hodnoty. Naše technologické pokroky by nám měly poskytnout více času – budeme totiž potřebovat kulturu, abychom si to všechno mohli dovolit.

Kurt Adler, 1965


 

 


Nejrozsáhlejší encyklopedie německé hudební kultury v českých zemích

Václav Urban


12.06.2008

V roce 2000 vyšlo v Mnichově ojedinělé dílo, které se věnuje německé hudební kultuře v českých zemích: Lexikon zur deutschen Musikkultur: Böhmen, Mähren, Sudetenschlesien. Vydal ho Sudetoněmecký hudební institut z Regensburgu (Řezna), který v roce 1991 založili lidé, jež mají osobní vztah k hudbě a k českým zemím, oficiálním zřizovatelem je však bavorský kraj Horní Falcko. Sudetendeutsches Musikinstitut (SMI) zkoumá, dokumentuje a podporuje německou hudební kulturu z Čech, Moravy a sudetského Slezska od středověku až po současnost ve všech jejích evropských souvislostech, zvláště pak ve vztahu k české hudební kultuře. Institut úzce partnersky spolupracuje s univerzitou v Regensburgu a od roku 1995 s ústavem hudební vědy Masarykovy univerzity v Brně (viz smlouva /PDF/). Provozuje prezenční knihovnu s mnoha tisíci knihami, notovými záznamy, časopisy, audio a videonahrávkami a také archiv, ve kterém jsou uloženy rukopisy, plakáty, obrázky, mikrofilmy, dopisy a jiné dokumenty a rovněž biografická sbírka. SMI se zabývá  výzkumnými projekty a akcemi z oblasti hudební vědy, mimo jiné připravil již čtyři sudetoněmecko-česká hudební sympozia, vydává knihy, notové záznamy a CD. Pořádá koncerty a hudební akce, např. každoroční Sudetoněmecké hudební dny a Loketské varhanní slavnosti.

Editory nejvýznamnějšího vědeckého projektu SMI, Lexikonu německé hudební kultury, byli Widmar Hader, rodák z Lokte, a prof. Klaus-Peter Koch, kteří spolupracovali se 150 hudebními vědci z České republiky, Německa, Rakouska, USA a Izraele. Kromě informací o osobách a místech, které hráli významnou roli v hudebních dějinách českých zemí, přináší tato encyklopedie cenné informace, jimž dosud nebyla věnována náležitá pozornost. Dva svazky obsahují na 1813 stranách přes 1500 osobních, věcných a místních hesel, rozsáhlou bibliografii a kvalitně zpracovaný rejstřík.

V ČR nebyla dosud publikována žádná recenze tohoto významného díla, které je ovšem hojně citováno.

Připojím malou osobní poznámku: Když jsem pracoval na biografii Kurta Adlera, uvědomil jsem si, jak v meziválečné době tehdejší Československo profitovalo z existence německy mluvícího publika. Kulturně jsme v té době patřili do německy mluvící Evropy. Umělci neustále měnili angažmá a české země patřili k těm, v kterých neměli jazykové bariéry. Kdo dnes ví, že sir Rudolf Bing, dlouholetý šéf Metropolitní opery v New Yorku, v roce 1933 připravoval operní sezonu v českých Teplicích? Totéž se dá říct o oblasti vědy: první řádnou profesuru získal Albert Einstein na pražské německé univerzitě. Potom lze jen souhlasit s názorem, že čtení tohoho Lexikonu "otevírá pohled na zapomenutý kus Evropy".

Lexikon zur deutschen Musikkultur: Böhmen, Mähren, Sudetenschlesien

Název: Lexikon zur deutschen Musikkultur: Böhmen, Mähren, Sudetenschlesien

Instituce: Sudetendeutsches Musikinstitut

Rok: 2000

Předmět: hudba Česko; hudba Německo; hudebníci Česko; hudebníci Německo; hudební život Česko; encyklopedie

ISBN: 3-7844-2799-5 (váz.)

Naklad. údaje: München: Langen Müller, c2000.

Fyzický popis: 2 sv. (1813 s.) il. 24 cm

Bibliografie: Obsahuje bibliografii a rejstřík

Obsah:   Bd. 1. A-L – Bd. 2. M-Z

Objednat ho lze zde. Možná je vhodné se obrátit přímo na Sudetoněmecký hudební institut.

Stránka knihy u vydavatele s ohlasy:

Lexikon zur Deutschen Musikkultur

Stránka vydavatele:

Sudetendeutsches Musikinstitut

 

Sudetoněmecký hudební institut (SMI)

(zřizovatel: kraj Horní Falcko)

Ludwig-Thoma-Str. 14
93051 Regensburg
Tel. +49(0)941-9207262
Fax +49(0)941-9207269
eMail smi@bezirk-oberpfalz.de
Internet Sudetendeutsches Musikinstitut

Zodpovědná osoba: Andreas Wehrmeyer


Odkazy

Informace o institutu jsem čerpal z

www.bbkult.net

Stránka knihy u vydavatele s ohlasy

Lexikon zur Deutschen Musikkultur

Stránka vydavatele

Sudetendeutsches Musikinstitut

Článek o koncertu Sudetoněmeckého hudebního institutu v Mariánských Lázních

Česko-německá hudební spolupráce. Mariánskolázeňské listy. Strana: 1, č. 15, roč. 11, vyšlo: 11.4.2002

Článek o návštěvě českých studentů v Sudetoněmeckém hudebním institutu (SMI)

Tschechische Studenten besuchen Sudetendeutsches Musikinstitut

Článek o dni otevřených dveří v Sudetoněmeckém hudebním institutu (SMI)

Sudetendeutsches Musikinstitut zeigte seine Raritäten

Editor Lexikonu německé hudební kultury

Prof. Klaus-Peter Koch

Bývalý ředitel Sudetoněmeckého hudebního institutu (SMI) a editor Lexikonu německé hudební kultury

Widmar Hader

Současný ředitel Sudetoněmeckého hudebního institutu (SMI)

Andreas Wehrmeyer