NAKLADATELSTVÍ   
   
 

Aktualizace: 24.05.2008

Creative Commons License

počítadlo

    


Pavel Koblasa


Pavel Koblasa

Mgr. Pavel Koblasa se narodil 4. 6. 1975 v Českých Budějovicích, ale jeho předci pocházejí z Jindřichova Hradce a okolí. Na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze vystudoval archivnictví. V letech 1992–1997 pracoval jako praktikant na jindřichohradeckém pracovišti Státního oblastního archivu Třeboň, v Okresním archivu v Českých Budějovicích a Jindřichově Hradci. V letech 1998–1999 byl archivářem českobudějovického okresního archivu a roku 2000 se stal městským kronikářem Českých Budějovic. Je autorem čtyřiceti publikací a kolem 160 odborných článků týkajících se historie jižních Čech, českých panství a středoevropské šlechty. Od roku 2007 pracuje v pražském Národním archivu.

Neúplný přehled článků a publikací (tučně jsou samostatné publikace):

Koblasa, P. (1992): 500 let Senotína. Výběr 29, 1992, č. 4, s. 264-266.
Koblasa, P. (1997): Švehlův pomník v Bednárci. Výběr 34, 1997, č. 1, s. 57-58.
Koblasa, P. (1997): Zpráva o zapomenutém malíři - Jan See. Výběr 34, 1997, č. 2, s. 140-142.
Koblasa, P. (1998): Českobudějovický městský výbor v letech 1850 - 1918. České Budějovice 1998.
Koblasa, P. (1998): Hrabě Eugen Czernin, aristokrat a lidumil. České Budějovice 1998.
Koblasa, P. (1998): Malý slovníček názvů měst v bývalém Rakousku-Uhersku. České Budějovice 1998.

Koblasa, P. (1998): Nástin dějin Malého Ratmírova. České Budějovice, 1998. 21 s. Rec.: Svoboda Libor, Hodnotný příspěvek k regionálním dějinám. JVS 11, 1999, s. 67-68.
Koblasa, P. (1998): Německo - český slovníček místních jmen na Jindřichohradecku. České Budějovice 1998.
Koblasa, P. (1998): Viribus unitis, Rakousko - Uhersko ve faktech 1867-1918. České Budějovice 1998.

Koblasa, P. (1999): Nové Hrady. České Budějovice, Okresní úřad 1999. 94 s., il. [Souběžně vyd. též něm. verze.]
Koblasa, P. (1999): První pozemková reforma na jindřichohradeckém panství. Výběr 36, 1999, č. 4, s. 268-271.
Koblasa, P. (2000): O majetkových poměrech hrabat Czerninů z Chudenic. Rodopisná revue 2/2000.
Koblasa, P. (2000): Příspěvek k dějinám rodu hrabat Czerninů z Chudenic. Rodopisná revue 1/2000.
Koblasa, P. (2000): Stropnický koryfej Franz Steinko. Rodopisná revue 1/2000.
Koblasa, P. (2000): Upomínka na starostu Budějovic. Rodopisná revue 4/2000.
Koblasa, P. (2001): Archivnictví v novodobém Estonsku. Rodopisná revue 1/2001.
Koblasa, P. (2001): Esterházy -- nejbohatší rodina v Evropě. Rodopisná revue 2/2001.
Koblasa, P. (2001): Hraběcí rodina Pálffy v Čechách. Rodopisná revue 1/2001.
Koblasa, P. (2001): Jindřichohradecké panství ve světle prvních písemných zmínek. Rodopisná revue 4/2001.
Koblasa, P. (2001): Maďarská šlechta na Vltavotýnsku. Rodopisná revue 3/2001.
Koblasa, P. (2001): Místopis Novohradských hor. Historicko-vlastivědný spolek v Českých Budějovicích, 2001.

Obálka: Buquoyové, stručné dějiny rodu

Koblasa, P. (2002): Buquoyové. Stručné dějiny rodu. České Budějovice, Veduta 2002. 79 s. Rec.: Podhola Jan, GaHL 22, 2002, č. 3-4, s. 35-36; rec.: Županič Jan, HistO 14, 2003, č. 3/4, s. 94-95; zpr.: Macháň Radim, Genealogické a heraldické informace 8 (23), 2003 [vyd. 2004], s. 91. ISBN: 80-903040-1-X
Koblasa, P. (2002): Diplomat na Červené Lhotě. Rodopisná revue 2 /2002.
Koblasa, P. (2002): Místopis Novohradských hor, ukázka z textu. Rodopisná revue 1/2002.
Koblasa, P. (2002): Přehled schwarzenberských zámků v Čechách. Rodopisná revue 1/2002.
Koblasa, P. (2003): Estonské ozvěny. Rodopisná revue 4/2003.
Koblasa, P. (2003): K výročí narození konzervativního politika E. Taaffeho. Rodopisná revue 1/ 2003.
Koblasa, P. (2003): Ledenický měšťanosta Josef Duda. Rodopisná revue 4/2003.
Koblasa, P. (2003): O posledních majitelích relikviáře sv. Maura. Rodopisná revue 2/2003.
Koblasa, P. (2004): Černínská zámecká nemocnice v Jindřichově Hradci. Rodopisná revue 2004, č. 3, s. 4-5.
Koblasa, P. (2004): O hraběcím hamru v Eugenově údolí. Výběr - časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 41, 2004, č. 1, s. 61-62.
Koblasa, P. (2004): Okrajová úvaha o správním členění ČR. Rodopisná revue 4/2004.
Koblasa, P. (2004): Příspěvek k dějinám očkovacího ústavu v Jindřichově Hradci. Výběr 41, 2004, č. 3, s. 273-275.
Koblasa, P. (2004): Smutný osud archiváře Fabiana. Rodopisná revue 2004, č. 2, s. 10.
Koblasa, P. (2005): Bartunkův dům v Nádražní ulici. Staré Budějovice 2005, č. 1, s. 201-202.
Koblasa, P. (2005): Czerninové z Chudenic. Alcor puzzle 2005. 34 s. brož.
Koblasa, P. (2005): Jak vznikla dominikální osada Růžov u Ledenic. Rodopisná revue 2005, č. 1, s. 10.
Koblasa, P. (2005): Krajem já šel... Učitel Zdiarsky skončil jako vězeň N 89. Rodopisná revue 1 /2005.
Koblasa, P. (2005): Několik vět o vile Isa u Zlaté stoky. Staré Budějovice 2005, č. 1, s. 205-206.
Koblasa, P. (2005): Osudy a složení českobudějovického městského zastupitelstva v letech 1918-1939. Staré Budějovice 2005, č. 1, s. 143-151.
Koblasa, P. (2005): Sláva a význam knížat Esterházy de Galántha. Rodopisná revue 2005, č. 2 léto, s. 10-11.
Koblasa, P. (2005): Zajímavý pomník u Drahýšky. Výběr - časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 42, 2005, č. 2, s. 125-126.
Koblasa, P. (2006): Éra brazilských císařů. Rodopisná revue 2006, č. 2, s. 22-23.
Koblasa, P. (2006): František Josef Křikawa (1851-1932), nejvyšší c. a k. úředník ve městě České Budějovice. Rodopisná revue 2006, č. 3, s. 4.
Koblasa, P. (2006): Historie rybníka Bezdrev ve světle nových poznatků (Jan Caletka), Panský revír a myslivna v Ledenicích. 1/2006, Výběr - časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech, České Budějovice.
Koblasa, P. (2006): Klášteříček v Jindřichově Hradci, pamětihodnost se slavnou minulostí. Výběr - časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 43, 2006, č. 3, s. 217-221.
Koblasa, P. (2006): Ledenický grunt číslo 66. Rodopisná revue 2006, č. 1, s. 12.
Koblasa, P. (2006): Malý Ratmírov v 17. století. Výběr - časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 43, 2006, č. 4, s. 312-313.
Koblasa, P. (2006): Panský revír a myslivna v Ledenicích. Výběr - časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 43, 2006, č. 1, s. 72-73.
Koblasa, P. (2006): První sčítání lidu na Jindřichohradecku. Rodopisná revue 2006, č. 2, s. 8.
Koblasa, P. (2006): Válka ve vzpomínkách černínského archiváře Ondřeje Franty. In: Jedna generace - dvě války. Sborník příspěvků z vědecké konference konané v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích dne 13. května 2005. České Budějovice, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích 2006, s. 62-66.
Koblasa, P. (2006): Z dějin zámku a zahradnického domku v Oseku. Výběr - časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 43, 2006, č. 2, s. 164-167.
Koblasa, P. (2006): Z historie Hospříze. Výběr - časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 43, 2006, č. 2, s. 150-154.
Koblasa, P. (2007): Fideikomisní panství Landštejn. Rodopisná revue 4/2007.
Koblasa, P. (2007): Kariéra českobudějovického starosty Friedricha Davida. 1/2007, Výběr - časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech, České Budějovice.
Koblasa, P. (2007): Kdo žil v Holičkách. Rodopisná revue 2007, č. 1, s. 14.

Obálka: Krajem lesů a rybníků

Koblasa, P. (2007): Krajem lesů a rybníků. Putování od města Třeboně na sever. České Budějovice, Veduta 2007. 192 s. A5 váz. ISBN: 978-80-86829-27-2. (Místopis oblasti vymezený městy Třeboň, Lomnice nad Lužnicí, Veselí nad Lužnicí, Kardašova Řečice a Stráž nad Nežárkou.)
Koblasa, P. (2007): Krčínův dům v Třeboni. 2/2007, Výběr - časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech, České Budějovice.
Koblasa, P. (2007): Lhotský dvůr na třeboňském panství. Rodopisná revue 3/2007.
Koblasa, P. (2007): Nejstarší blažejovská matrika. Rodopisná revue 4/2007.
Koblasa, P. (2007): Osudy bývalých poutních kostelů ve Svatomarkétském polesí na Jindřichohradecku. 2/2007, Výběr - časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech, České Budějovice.
Koblasa, P. (2007): Panství Štěkeň a Windischgraetzové. Rodopisná revue 2007, č. 2, s. 12-13.
Koblasa, P. (2007): Vlkovice a vlkovičtí hospodáři. Rodopisná revue 4/2007.
Koblasa, P., Kalousek, P. (2006): Čtení ke kávě a k místopisu. Rodopisná revue 4/2006.
Koblasa, P., Kovář, D. (1997): Kniha o Černé věži. České Budějovice, Historicko-vlastivědný spolek 1997. 102 s., il. Rés. něm. [České Budějovice]
Koblasa, P., Kovář, D. (1998): Panská sídla na Českobudějovicku. [Znaky rodů]: Daněk, Milan. České Budějovice, Okresní úřad 1998. 79 s., 1 mp. příl.
Koblasa, P., Kovář, D. (2001): Ledenice, jak je neznáme. České Budějovice, Historicko-vlastivědný spolek v Českých Budějovicích 2001. 36 s. Zpr.: Výběr - časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 40, 2003, č. 2, s. 224.

Obálka: Panská sídla jižních Čech

Koblasa, P., Kovář, D. (2003): Panská sídla jižních Čech. 433 hradů, zámků a tvrzí. České Budějovice, Veduta 2003. 214 s., obr.
Koblasa, P., Trnka, M. (2002): Od sousedů, z Evropy. Rodopisná revue 1/2002.
Kovář, D., Koblasa, P. (1997): Město jménem Hluboká. České Budějovice, Historicko-vlastivědný spolek 1997. 176 s., il. Drobnosti českého jihu. 7.
Kovář, D., Koblasa, P. (1998): Panská sídla na Českobudějovicku. České Budějovice, Okresní úřad 1998. 79 s., obr. Zpr.: Benešová Marie, DVT 35, 2002, č. 1, s. 61.
Kovář, D., Koblasa, P. (1998): Ulicemi města Českých Budějovic. Rudolfov, Jelmo 1998. 380 s., il. Zpr.: Acta onomastica 41-42, 2001, s. 292-293.
Kovář, D., Koblasa, P. (2005): Ulicemi města Českých Budějovic: názvy českobudějovických veřejných prostranství v minulosti a dnes. 2. dopl. vyd., České Budějovice, Veduta 2005. 309 s., mapy, plány.
Staré Budějovice. Sborník prací k dějinám královského města Českých Budějovic. [Red.]: Kovář, D., Koblasa, Pavel. České Budějovice, Historicko-vlastivědný spolek v Českých Budějovicích 2005, č. 1. 213 s., 50 obr. a fot. v textu. Rec.: Kovář Daniel, - Koblasa Pavel, Rodopisná revue 2005, č. 3, s. 4; rec.: Chvojka Jiří, Výběr - časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 42, 2005, č. 3, s. 227-228; rec.: Chvojka O[ndřej], AVJČ 18, 2005, s. 300-301.
Záruba, V., Koblasa, P. (2000): Šumava - místopisný slovník. České Budějovice, vl. nákl. 2000. 206 s., obr. příl. Rec.: Nikrmajer Leoš, Výběr 37, 2000, č. 2, s. 162-163; zpr.: Hosnedlová Hanka, Archivní čtvrtletník 8, 2000, č. 1, s. 35; Kalousek Petr, Rodopisná revue, 2006, č. 4, s. 26.


Jiná výběrová bibliografie Pavla Koblasy zpracovaná redaktory z Rodopisné revue

Výběr - časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech

kontakt

Rodopisná revue

kontakt