NAKLADATELSTVÍ   
   
 

Aktualizace: 24.05.2008

Creative Commons License

počítadlo

   


Motto:

"Město nejsou jen hradby, ale také lidé, jejich myšlenky a činy..."


V našem světě rychle se měnících hodnot (vítaných změn, které přináší technický a vědecký pokrok) podléhají změnám také duchovní, morální a umělecké hodnoty, ovšem daleko pomaleji a ne vždy k lepšímu.

Těžko říct, co přinese budoucnost. Rád bych si dovolil vyjádřit názor, že nový horizont nám může otevřít pokorný zájem o vnitřní či duchovní hodnoty. Naše technologické pokroky by nám měly poskytnout více času – budeme totiž potřebovat kulturu, abychom si to všechno mohli dovolit.

Kurt Adler, 1965 

 


Pomístní názvy na novobystřickém panství

Pavel Koblasa


15.03.2008

Téma pomístních názvů je beze sporu velmi zajímavé a leccos nám může o daném místě a jeho nejbližším okolí, zpravidla katastrálním území obce nebo osady, napovědět. Dochovaná pomístní jména na Novobystřicku jsou o to zajímavější, že zdejší původní německé obyvatelstvo bylo odtud po druhé světové válce vysídleno a s usedlíky zmizely i pověsti, různé obyčeje a třeba také tradiční pojmenování. K panství Nová Bystřice patřila v době zániku vrchnostenského systému správy (1848) dvě městečka (Nová Bystřice a Hůrky) a 22 vesnic – Albeř, Artolec, Dobrá Voda, Hradiště, Kaproun, Kebharec (nyní Skalka), Klášter (nyní Klášter I), Klenová, Konrac (nyní Klášter II), Kunějov, Lhota, Mnich, Obora, Ovčárna, Peršlák (nyní Nový Vojířov), Pranšláky (nyní Mýtinky), Rajchéřov, Romava, Smrčná, Staré Hutě, Terezín a Žišpachy (nyní Blato). Z uvedených po roce 1945 zanikly: Mnich, Rajchéřov, Romava a Staré Hutě. Od roku 1843 byl majitelem panství Mathias rytíř Riese von Stallburg, který ho zdědil po svém tchánovi Antonu svobodnému pánovi Hochberg von Hennersdorf.

Přehled pomístních názvů podle osad

Albeř–Albern…Aschpa, Gehrn, Kloster, Lihsel, Orts-platz, Tuchwalks, Winter

Artolec–Artholz…Äugel, Garten Flur, Orts-Ried, Stei-nige Hauslüs, Wasserwies, Winter Flur

Dobrá Voda–Gutenbrunn…Mahringen, Mühlgericht, Ortsried, Teuchleiten, Waldschallan, Winter

Hradiště–Burgstall…Ortsried, Pahseka, Ramholz, Steinig Zahradka

Hůrky–Adamsfreiheit…Berg-Leiten-Flur, Halten-Flur, Lehn-Flur, Mahring-Flur

Kaproun–Kaltenbrunn…Bergflur, Pohantsch, Schlikoflur, Schutterflur

Kebharec–Gebharz…Brentenflur, Grameterflur, Hofwiesen, Liehseflur, Ortsplatz, Rothe Erdflur, Strahsenflur

Rozsah panství Nová Bystřice za Hochbergů von Hennersdorf a Riese von Stallburg

Klášter–Kloster…Braunschläger Feld, Hintausige Flur, Neuhofs-Flur, Ortsraum

Klenová–Leinbaum…Ahornberg, Oberfeld, Ortsplatz, Schindlau, Sommerflur, Steinhübel, Unterfeld, Winter-flur

Konrac–Konrads…Gehnäcker, Grabenflur, Grabwiesäcker, Grameterflur, Ortsplatz, Rohräcker, Schlagäcker, Unterfeldflur

Kunějov–Kunas…Hof Wald, Kräuter Wald, Neuwies, Ortsplatz, Reidt, Steinplötz, Winter

Lhota–Neustift…Frauenteuchtl-Wies-Flur, Gemeinde-Flur, Hammer Flur, Wacherli Flur, Winter Flur

Mnich–Münichschlag…Bergflur, Breitenflur, Hofflur, Mähringflur, Ortsraum, Sommerflur, Thiergartenflur, Winterflur

Nová Bystřice–Neubistritz…Alte Vorstadt, Brandau, Fichtau, Lisselflur, Lohmühl, Neue Vorstadt, Schaffeld, Schafferei, Stadtflur, Tiefergraben

Peršlák–Böhmisch-Bernschlag…Kreutz Flur, Ortsplatz, Planko Flur, Sommer Flur, Wald Flur, Winter Flur, Wolfs Winkel

Rajchéřov–Reichers…Benau, Grundelfeld, Kreutzweg, Maring, Ortsried, Steg, Unterfeld

Romava–Romau…Altromauerflur, Kollerflur, Teichflur

Staré Hutě–Althütten…Altglashütten, Brand, Brand-häusler, Geysberg, Ortsplatz, Romauer Mähring

Žišpachy–Sichelbach…Breiten, Ortsried, Sahsel, Sah-selfelder, Winkel, Wurmann, Zinoltsberg

Prameny

Státní oblastní archiv J. Hradec, Parcelní protokoly obcí, seznamy domů v obcích, 1876-1878.

Převzato se souhlasem autora z Rodopisné revue