NAKLADATELSTVÍ   
   
 

Aktualizace: 24.05.2008

Creative Commons License

počítadlo

   


Motto:

"Město nejsou jen hradby, ale také lidé, jejich myšlenky a činy..."


V našem světě rychle se měnících hodnot (vítaných změn, které přináší technický a vědecký pokrok) podléhají změnám také duchovní, morální a umělecké hodnoty, ovšem daleko pomaleji a ne vždy k lepšímu.

Těžko říct, co přinese budoucnost. Rád bych si dovolil vyjádřit názor, že nový horizont nám může otevřít pokorný zájem o vnitřní či duchovní hodnoty. Naše technologické pokroky by nám měly poskytnout více času – budeme totiž potřebovat kulturu, abychom si to všechno mohli dovolit.

Kurt Adler, 1965


 

 


Rodáci i přespolní v pražských archiváliích

Miloslav Trnka


10.06.2008

Mezi dílka, která obvykle projdou sítem knižního trhu téměř bez povšimnutí, patří i příručka s názvem Společnost pro podporu německé vědy, umění a literatury v Čechách, 1891–1945 (Německá akademie věd v Praze). V premiéře bez národního kropení, polévání nebo jiných divů „pablik relejšn“ se objevila díky péči archivářů a historiků zcela mimo hájemství jižních Čech na sklonku minulého století – v létě roku 1994. Pod sněhobílým přebalem skrývá pozoruhodného průvodce po nepříliš známém, nově uspořádaném archivním fondu této korporace, se kterou spolupracovalo do roku 1933 také několik rodáků z Jindřichohradecka. Prvním dvěma z jmenovaných zapomenutí zatím rozhodně nehrozí. Jsou to

Dr. Adalbert Ruschka,
*18. 4. 1838 Hosterschlag / Člunek, + 3. 1. 1933 České Budějovice, odborný spisovatel, ředitel učitelského ústavu v Českých Budějovicích. Jeho písemnosti z roku 1900 obsahuje archivní karton č. 42. Životopisu a dílu pedagoga Adalberta Ruschky věnuje zaslouženou pozornost básník a překladatel Jan Mareš na stránkách své antologie.

Maria Prowazek von Lanow
*13. 2. 1880 Neuhaus / Jindřichův Hradec, +4. 8. 1951 Litoměřice. Se Společností korespondovala v letech 1902–1905 (karton č. 40) ještě v době svých výtvarných studií na Akademie der bildenden Künste ve Vídni (AbK Wien). Jihočeští historikové jí v publicistice také věnovali už nejedno pěkné připomenutí, např. Krajiny teskné jako Chopinova hudba (autor F. Fürbach, časopis Zlatá růže ročník 4, č. 2, s. 13–14 ze dne 1. 2. 1995), Výstavy Marie Galimbertiové – Provázkové v jindřichohradeckém muzeu (týž autor v Jindřichohradeckém vlastivědném sborníku, č. 7, 1995), V Jindřichově Hradci ji znali jako Gali (J. Bílek v Listech Jindřichohradecka č. 32 ze dne 8. 2. 2005), Žena která žila ve stínu bratra (týž autor, Listy Jindřichohradecka č. 189, 15. 8. 2006).

O dalších šesti lidech ale běžně dostupné biografické prameny mlčí a tak lze uvést jen jejich stručná osobní data, obor činnosti, působiště a časový rozsah dochovaných písemností, jak jsou prezentovány ve vydané příručce v heslech jednotlivců. Na své případné objevitele a životopisce teprve čekají. Každý z nich tu zanechal nejen větší či menší stopu v části svých badatelských prací nebo korespondence, ale i kousek krajiny domova:

  • Marie Hofmann *1876 Wittingau / Třeboň, malířka ve Schwarzenbergu (D), písemnosti z r. 1905 v archivním kartonu č. 18.
  • Norbert Hofmann *1911 Neuhaus / Jindřichův Hradec, student Deutsche Akademie für Musik und darstellende Kunst v Praze (DAMK Prag), zachovaný spis je v časovém rozsahu let 1930–1933, uloženo též v kartonu č. 18.
  • Franz Jaksch *1851 Neubistritz / Nová Bystřice, +1931 Bregenz (A), hudební skladatel, kapelník v Praze a Vídni, 1895, karton č. 20.
  • Rupert Paulusch *1909 Tieberschlag / Lomy, student hudby v Praze, 1926, karton č. 37.
  • Adolf Poetsch – osobní data neznámá, básník v Nové Bystřici, písemnosti z let 1911–1922, karton č. 38.
  • Karl Raabenhofer (Rapl) *1882 Schamers / Číměř, student Akademie der bildenden Künste v Drážďanech (AbK Dresden), městský architekt ve Vídni, jeho agenda z let 1908–1920 je uložena v kartonu č. 40.

Společnost pro podporu německé vědy, umění a literatury v Čechách byla založena r. 1891 a měla své zázemí v pražském Clam-Gallasově paláci. Díky slušným zemským a následně i prvorepublikovým vládním subvencím mohla udělovat stipendia a umělecké ceny, pěstovala a rozvíjela několik badatelských projektů, např. Jazykovou mapu Čech, Knihu pomístních jmen, nebo Fonografický archiv. Vydavatelská činnost spolku se profilovala v několika edičních řadách, byly to příspěvky národopisné, jazykovědné, historické, topografie historických a uměleckých památek v Československé republice, slovníky nářečí, výstavní katalogy, Sebrané spisy Adalberta Stiftera (edice 25 svazků) aj. Dění ve Společnosti bylo vždy úzce provázáno s osudy pražské německé univerzity, se všemi jejími vývojovými vzestupy i pády a stejný byl i konec činnosti v roce 1945. Zachráněné písemnosti jsou dnes dostupné v pražském Archivu Akademie věd ČR.

Pramen:

ALENA MÍŠKOVÁ – MICHAEL NEUMÜLLER (ED.): Společnost pro podporu německé vědy, umění a literatury v Čechách / Die Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen. 1891–1945. Materiály k dějinám a inventář archivního fondu. Práce z dějin České akademie věd, řada B, svazek 7. Praha 1994, 444 s.