NAKLADATELSTVÍ   
   
 

Aktualizace: 24.05.2008

Creative Commons License

počítadlo

   


Motto:

"Město nejsou jen hradby, ale také lidé, jejich myšlenky a činy..."


V našem světě rychle se měnících hodnot (vítaných změn, které přináší technický a vědecký pokrok) podléhají změnám také duchovní, morální a umělecké hodnoty, ovšem daleko pomaleji a ne vždy k lepšímu.

Těžko říct, co přinese budoucnost. Rád bych si dovolil vyjádřit názor, že nový horizont nám může otevřít pokorný zájem o vnitřní či duchovní hodnoty. Naše technologické pokroky by nám měly poskytnout více času – budeme totiž potřebovat kulturu, abychom si to všechno mohli dovolit.

Kurt Adler, 1965


 

 


Rozhledna na Fabianku

Pavel Koblasa


15.03.2008

V rozsáhlém příhraničním Svatomarkétském polesí – Margarethen Revier (známém též jako Zadní Dubovice), které leží v katastru bývalé obce Dolní Lhota, a jež patřilo až do první pozemkové reformy k czerninskému panství J. Hradec, nalezneme nedaleko od nejvyššího místa vrchu Homolky (607 m n. m.) lokalitu zvanou Fabianek, též Fabianův vrch. Od roku 1974 zde existuje přírodní rezervace o rozloze 22,8 ha. Místo získalo jméno podle poustevníka Fabianka, který dlouhou dobu žil ve zdejších skalách. V letech 1761–1804 tu stál malý dřevěný letohrádek „Fabianihaus‘‘ Jana Rudolfa hraběte Czernina z Chudenic. Poblíž Fabianova vrchu, odkud byl dříve hezký výhled směrem k Jindřichovu Hradci a vůbec po celém širokém okolí, chtělo panství postavit také rozhlednu. Plány ke stavbě věže vypracoval dne 3. října 1843 proslulý a osvědčený jindřichohradecký stavitel Josef Schaffer. Panství počítalo s tím, že za práci zaplatí celkem 547 zlatých a 41 krejcarů, ke stavbě bude potřeba mimo jiné 25 kubických sáhů lomového kamene, 6.200 kusů cihel, 2.500 kusů šindele, 6.000 kusů šindelových hžebíků atd. Ze stavby nakonec sešlo, údajně pro nedostatek finančních prostředků.

Prameny

Archiv Národního muzea v Praze, Pozůstalost Františka Tischera, František Tischer: Paměti hvozdu Svaté Markéty (kopie rukopisu uložena ve Státním oblastním archivu v Jindřichově Hradci).
SOkA J. Hradec, Velkostatek J. Hradec, Stavby a opravy lesních budov, 1719-1938, č. kartonu 442.