NAKLADATELSTVÍ   
   
 

Aktualizace: 24.05.2008

Creative Commons License

počítadlo

   "Pro mě neexistuje
černá a bílá
ani napravo a nalevo,
ale jenom nahoře a dole.
Dole znamená při zemi,
ale já mířím nahoru,
aniž bych myslel

na něco tak vulgárního,
jako je politika."

Bob Dylan, 1964


PF2008

PF2007

PF2006

Václav Urban:

Starší obrazy a kresby

 

 


Kontakt


Redigované a sázené knihy:

Ukázky obálek redigovaných a sázených publikací

Zpět

Neúplný seznam redigovaných a zpravidla současně sázených publikací v letech 1991–2004, seznam z let 2005 do současnosti není zpracovaný

Seznam neobsahuje publikace za poslední roky a ani tak není zcela kompletní. V seznamu se objevují také další vydání některých úspěšných knih.

AUTOR – NÁZEV – REDAKTOR – ISBN – ROK VYDÁNÍ

 1. Hanšpachová, Jana – Hry pro maminky s dětmi – Zábavné činnosti s malými dětmi – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-896-1 – Praha 2004
 2. Churchill, E.Richard – Kouzelná knížka optických iluzí – Zábavné hříčky a experimenty pro děti od 9 let – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-842-2 – Praha 2004
 3. Průcha, Jan – Interkulturní psychologie – Sociopsychologické zkoumání kultur, etni, ras… – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-885-6 – Praha 2004
 4. Kaprálek, Karel Bělecký, Zdeněk – Jak napsat a používat individuální vzdělávací program – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-887-2 – Praha 2004
 5. Bečvářová, Zuzana – Současná mateřská škola a její řízení – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-537-7 – Praha 2003
 6. Koutek, Jiří Kocourková, Jana – Sebevražedné chování – Současné poznatky o suicidalitě a její specifika u dětí a dospívajících – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-732-9 – Praha 2003
 7. Praško, Ján a kol – Poruchy osobnosti – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-737-X – Praha 2003
 8. Chmelík, Jan a kolektiv – Mravnost, pornografie a mravnostní kriminalita – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-739-6 – Praha 2003
 9. Greenberger, Dennis Padesky, Christ. – Na emoce s rozumem – Příručka kognitivní terapie pro klienty – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-742-6 – Praha 2003
 10. Kohlová, Maryann Gainerová, Cindy – Dalších 199 výtvarných činností – Náměty pro rozvoj myšlení dětí – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-767-1 – Praha 2003
 11. Lechta, Viktor a kol. – Diagnostika narušené komunikační schopnosti – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-801-5 – Praha 2003
 12. Praško, Ján Prašková, Hana Prašková, Jana – Deprese a jak ji zvládat – Stop zoufalství a beznaději – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-809-0 – Praha 2003
 13. Looseová, Piekertová, Dienerová – Grafomotorika pro děti předškolního věku – Cvičení pro děti ve věku od 4 do 8 let – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-816-3 – Praha 2003
 14. Peeter, Theo Gillberg, Christoph. – Autismus-zdravotní a výchovné aspekty – Výchova a vzdělávání dětí s autismem – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-856-2 – Praha 2003
 15. Kohlová, Maryann – 200 výtvarných činností – Náměty pro tvořivost dětí od 3 let – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-765-5 – Praha 2003
 16. kolektiv autorů – Obsedantně-kompulzivní porucha a jak se jí bránit – Příručka pro klienta a jeho rodinu – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-810-4 – Praha 2003
 17. Praško, Ján, kolektiv autorů – Stop traumatickým vzpomínkám – Jak zvládnout posttraumatickou stresovou poruchu – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-811-2 – Praha 2003
 18. Reinsberg, Jiří Kubalík, Tomáš – Knížka pro ministranty – Odpovědný redaktor Václav Urban – Praha 1001 – ISBN 80-7178-857-0 – Praha 2003
 19. Matějček, Zdeněk – Co děti nejvíc potřebují – Potřeba otevřené budoucnosti… – Odpovědný redaktor Václav Urban – 996, 140, 183 – ISBN 80-7178-853-8 – Praha 2003
 20. Berneová, Patricia Savary, Louis M. – Jak nevychovat dítě s pocitem méněcennosti – Jak neohrožovat sebevědomí dítěte – Odpovědný redaktor Václav Urban – 998, 333 – ISBN 80-7178-855-4 – Praha 2003
 21. Říčan, Pavel – Psychologie náboženství – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-547-4 – Praha 2002
 22. Stuchlíková, Iva – Základy psychologie emocí – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-553-9 – Praha 2002
 23. Bragdon, Allen D. – Gamon, David – Nedovolte mozku stárnout – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-567-9 – Praha 2002
 24. Průcha, Jan – Učitel – Současné poznatky o profesi – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-621-7 – Praha 2002
 25. Průcha, Jan – Moderní pedagogika – 2., přepracované a aktualizované vydání – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-631-4 – Praha 2002
 26. Havlík, Radomír – Koťa, Jaroslav – Sociologie výchovy a školy – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-635-7 – Praha 2002
 27. Matějček, Bubleová, Kovařík, Koluchová – Osvojení a pěstounská péče – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-637-3 – Praha 2002
 28. Křivohlavý, Jaro – Konflikty mezi lidmi – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-642-X – Praha 2002
 29. Krumphanzlová, Věra – Knížka pro chytré děti – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-656-X – Praha 2002
 30. Kutálková, Dana – Logopedická prevence – Průvodce vývojem dětské řeči – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-667-5 – Praha 2002
 31. Gamon, David – Bragdon, Allen – Mozek a jak ho cvičit – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-680-2 – Praha 2002
 32. Vodáčková, Daniela – Krizová intervence – Krize v životě člověka Formy krizové pomoci a služeb – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-696-9 – Praha 2002
 33. Pokorná, Věra – Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení – Rozvoj vnímání a poznávání – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-326-9 – Praha 2001
 34. Gamon, David – Bragdon, Allen – Mozek a jak ho cvičit – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-374-9 – Praha 2001
 35. Hoppeovi, Siegrid a Hartmut – Krabel, Jens – Sociálně psychologické hry – Rozvoj pohlavní identity, prevence agresivita a zneužívání – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-434-6 – Praha 2001
 36. Belz, Horst – Siegrist, Marco – Klíčové kompetence a jejich rozvíjení – Východiska, metody, cvičení a hry – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-479-6 – Praha 2001
 37. Hanšpachová, Jana – Hry pro maminky – Ukolébavky, 70 říkadel pro nejmenší, psychomotorické hry, výtvarné náměty, tvořivé činnosti – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-519-9 – Praha 2001
 38. Looseová, Antje C – Piekertová, Nicole – Dienerová, Gudrun – Grafomotorika pro děti předškolního věku – Cvičení pro děti ve věku od 4 do 8 let – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-540-7 – Praha 2001
 39. Looseová, Antje – Piekertová, Nicole – Dienerová, Gudrun – Grafomotorika – pracovní listy – Pro děti předškolního věku – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-541-5 – Praha 2001
 40. Svoboda, Mojmír – Krejčířová, Dana – Vágnerová, Marie – Psychodiagnostika dětí a dospívajících – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-545-8 – Praha 2001
 41. Smith, Charles A. – Třída plná pohody – 162 her zaměřených na výchovu ke spolupráci a citlivému jednání – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-601-2 – Praha 2001
 42. Portmannová, Rosemarie – Hry pro posílení psychické odolnosti – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-607-1 – Praha 2001
 43. Strassmeier, Walter – 260 cvičení pro děti raného věku – Soubor cvičení pro děti s nerovnoměrným vývojem a děti handicapované – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-103-7 – Praha 2000
 44. Pokorná, Věra – Cvičení pro děti se specifickými poruchami – Rozvoj vnímání a poznávání – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-248-3 – Praha 2000
 45. Cleese, John – Skynner, Robin – Život a jak v něm zůstat na živu – Zábavné lekce z psychologie – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-282-3 – Praha 2000
 46. Schmidbauer, Wolfgang – Psychická úskalí pomáhajících procesí – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-312-9 – Praha 2000
 47. Xokonoschtletl – Příběhy z moudrosti aztéckých indiánů – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-362-5 – Praha 2000
 48. Ollierová, Kate – Hobdayová, Angelh – Tvořivé činnosti pro terapeutickou práci s dětmi – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-378-1 – Praha 2000
 49. redigovala Kucharská, Anna – Sborník SPUCH 2000 – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-389-7 – Praha 2000
 50. Pokorná, Věra – Rozvoj vnímání a poznávání I – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-400-1 – Praha 2000
 51. Cangelosi, James S. – Strategie řízení třídy – Jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-406-0 – Praha 2000
 52. Kolář, Michal – Skrytý svět šikanování ve školách – Příčiny, diagnostika a praktická pomoc – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178409-5 – Praha 2000
 53. Rogge, Jan-Uwe – Děti potřebují hranice – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-418-4 – Praha 2000
 54. Elliottová, Michele – Jak ochránit své dítě – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-419-2 – Praha 2000
 55. Kern, Hanz – Mehl, Christine – Nolz, Hellgried – Peter, Martin – Wintersperger, Regina – Přehled psychologie – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-426-5 – Praha 2000
 56. Ferrero, Bruno – Paprsek slunce pro duši – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-453-2 – Praha 2000
 57. Raser, Jamie – Jak vychovávat děti, se kterými s dá žít – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-459-1 – Praha 2000
 58. Kushner, Harold S. – Když se zlé věci stávají dobrým lidem – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-452-4 – Praha 2000
 59. Pokorná, Věra – Rozvoj vnímání a poznávání II – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-470-2 – Praha 2000
 60. Emmerlingová, Stanislava – Když dětem nejde čtení 2 – Čtení slov s uzavřenou slabikou – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-471-0 – Praha 2000
 61. Pike, Graham – Selby, David – Cvičení a hry pro globální výchovu 2 – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-474-5 – Praha 2000
 62. Bennettovi, Steve a Ruth – 365 zábavných činností bez televize – Hrajeme si v přírodě, jak se děti mohou vyjádřit, co lze dělat doma, podporuje tvořivost, rozvíjíme logické myšlení – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-480-X – Praha 2000
 63. Ziescheová, Maria Calasanz – Dokonalá svoboda – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-491-5 – Praha 2000
 64. Matějíček, Zdeněk – Co, kdy a jak ve výchově dětí – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-494-X – Praha 2000
 65. Schopler, Eric – Příběhy dětí s autismem a příb. por. vývoje – Jak řešit problémy dětí v rodině i ve škole – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-202-5 – Praha 1999
 66. Kern, Hanz – Mehl, Christine – Nolz, Hellgried – Peter, Martin – Wintersperger, Regina – Přehled psychologie – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-240-8 – Praha 1999
 67. Nešpor, Karel – Pernicová, Hana – Csémy, Ladislav – Jak zůstat fit a předejít závislostem – Náměty pro rodiče, učitele a vychovatele, inspirace pro děti a dospívající – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-299-8 – Praha 1999
 68. Matoušek, Oldřich – Potřebujete psychoterapii? – O dušením zdraví, jeho poruchách a možnostech psychoterapeutické pomoci – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-314-5 – Praha 1999
 69. Matějíček, Zdeněk – Co, kdy a jak ve výchově dětí – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-320-X – Praha 1999
 70. Kushner, Harold S. – Když se zlé věci stávají dobrým lidem – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-321-8 – Praha 1999
 71. Emmerlingová, Stanislava – Když dětem nejde čtení l – Čtení slov s otevřenou slabikou – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178325-0 – Praha 1999
 72. Portmannová, Rosemarie – Hry pro posílení psychické odolnosti – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-331-5 – Praha 1999
 73. Hanšpachová, Jana – Veselé hry s malými dětmi – Dovádění doma i venku, tradiční i nové hříčky, veselé zpívání, vtipy a scénky, komické obrázky – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-335-8 – Praha 1999
 74. Kutálková, Dana – Logopedická prevence – Průvodce vývojem dětské řeči – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-361-7 – Praha 1999
 75. Štampach, Odilo Ivan – Náboženství v dialogu – Kritické studie na pomezí religionistiky a teologie – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-168-1 – Praha 1998
 76. Sheedyová-Kurcinková, Mary – Problémové děti v rodině a ve škole – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-174-6 – Praha 1998
 77. Kaufmannová-Huberová, Gertrud – Děti potřebují rituály – Využití rituálů ve výchově. Pomoc při vývojových krizích. Jak rozpoznat škodlivé rituály. Místo rituálů v průběhu dne a roku. – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-203-3 – Praha 1998
 78. Pokorná, Věra – Cvičení pro děti se specifickými poruchami – Rozvoj vnímání a poznávání – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-228-9 – Praha 1998
 79. Shapiro, Lawrence E. – Emoční inteligence dítěte a její rozvoj – Emoční inteligence a úspěšný život. Rozvoj soicálních dovedností. Stud, pocit viny a co s nimi. Výchova k citlivosti a čestnosti. – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-238-6 – Praha 1998
 80. Bennettovi, Steve a Ruth – 365 zábavných činností bez televize – Hrajeme si s v přírodě, jak se děti mohou vyřádit, co lze dělat doma, podporujeme tvořivost, rozvíjíme logické myšlení – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-257-2 – Praha 1998
 81. Jandourek, Jan – Svatí a kacíři světových náboženství – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-265-3 – Praha 1998
 82. Matoušek, Oldřich – Dospívání chlapců v Čechách a na Moravě – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-121-5 – Praha 1997
 83. Kolář, Michal – Skrytý svět šikanování ve školách – Příčiny, diagnostika a praktická pomoc – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-123-1 – Praha 1997
 84. Martin, Michel – Walimanová-Greenwoodová, Cynthie – Jak řešit potíže dětí se školou – Lexikon pro rodiče – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-125-8 – Praha 1997
 85. Canfield, Jack – Wells, Harold Clive – Hry pro zlepšení motivace a sebepojetí žáků – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-136-3 – Praha 1997
 86. Hermová, Sabine – Psychomotorické hry – 92 her zaměřených na motorický rozvoj dětí v mateřské škole – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-139-8 – Praha 1997
 87. Slavík, Jan – Novák, Jaroslav – Počítač jako pomocník učitele – Efektivní práce s informacemi ve škole – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-149-5 – Praha 1997
 88. Havlínová, Miluše a kol. – Zdravá mateřská škola – Výchova dětí od 3 do 8 let – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-164-9 – Praha 1997
 89. Hanšpachová, Jana – Hry pro maminky s dětmi – Ukolébavky, 70 říkadel pro nejmenší, psychomotorické hry, výtvarné náměty, tvořivé činnosti – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-166-5 – Praha 1997
 90. Terzianová, Alexandra M. – Výtvarné náměty z Asie, Afriky a indiánské Ameriky – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-188-6 – Praha 1997
 91. Ziescheová, Maria Calasanz – Dokonalá svoboda – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-85282-02-X – Praha 1996
 92. Nouwen, Henri J. M. – Našel jsem domov – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-078-2 – Praha 1996
 93. Matějček, Zdeněk – Co, kdy a jak ve výchově dětí – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-085-5 – Praha 1996
 94. Nešpor, Karel – O drogách, alkoholu, kouření – a lepších věcech – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-086-3 – Praha 1996
 95. Cangelosi, James S. – Strategie řízení třídy – Jak získat a udržet spolupráci žáků – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-083-9 – Praha 1996
 96. Strassmeier, Walter – 260 cvičení pro děti raného věku – Soubor cvičení pro děti s nerovnoměrným vývojem a děti handicapované – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-85282-87-9 – Praha 1996
 97. Rogge, Jan-Uwe – Děti potřebují hranice – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-088-X – Praha 1996
 98. Warshak, A. Richard – Revoluce v porozvodové péči o děti – Jak se pro rozvodu dohodnout o výchově dítěte – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-089-8 – Praha 1996
 99. Portmannová, Rosemarie – Jak zacházet s agresivitou – hry pro zvládnutí zlosti – 150 her pro zvládnutí zlosti a agresivity – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-094-4 – Praha 1996
 100. Powell, John – Tajemství setrvání v lásce – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-098-7 – Praha 1996
 101. Hauserová-Schönerová, Isabella – Děti potřebují prarodiče – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-105-3 – Praha 1996
 102. Kushner, Harold S. – Když se zlé věci stávají dobrým lidem – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-114-2 – Praha 1996
 103. Kutálková, Dana – Logopedická prevence – Průvodce vývojem dětské řeči – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-115-0 – Praha 1996
 104. Ziescheová, Maria Calasanz – Prázdné ruce – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-85282-75-5 – Praha 1996
 105. Day, David – Kde se to v nás bere – S lumpárnama se užije větší psina – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-85282-84-4 – Praha 1995
 106. Smithová, Linda – Smrt, konečná stanice – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-85282-85-2 – Praha 1995
 107. Nesnídalová, Růžena – Extrémní osamělost – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-024-3 – Praha 1995
 108. Nešpor, Karel – Kouření, pití, drogy – Děvčata a kluci spolu mluví o závislosti – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-023-5 – Praha 1995
 109. Hermová, Sabine – Psychomotorické hry – 92 her zaměřených na motorický rozvoj dětí v mateřské škole – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-018-9 – Praha 1995
 110. Prekopová, Jiřina – Schweiserová, Christel – Neklidné dítě – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-019-7 – Praha 1995
 111. Canfield, Jack – Wells, Harold Clive – Hry pro zlepšení motivace a sebepojetí žáků – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-028-6 – Praha 1995
 112. Karnsová, Michelle – Jak budovat dobrý vztah mezi učitelem a žákem – zásady a cvičení – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-032-4 – Praha 1995
 113. Matoušek, Oldřich – Potřebujete psychoterapii – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-036-7 – Praha 1995
 114. Portmannová, Rosemarie – Schneiderová, Elisabeth – Hry zaměřené na zvýšení koncentrace a uvolnění – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-043-X – Praha 1995
 115. Havlínová, Miluše a kol. – Zdravá mateřská škola – Výchova dětí od 3 do 8 let – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-048-0 – Praha 1995
 116. Říčan, Pavel – Agresivita a šikana mezi dětmi – Jak dát dětem ve škole pocit bezpečí – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-049-9 – Praha 1995
 117. Abeln, Reinhard – Kolb, Guido J. – Život plný setkání – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-052-9 – Praha 1995
 118. Marsch, Michael – Uzdravení skrze víru – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-062-6 – Praha 1995
 119. Caseová, Dalleyová – Arteterapie s dětmi – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-065-0 – Praha 1995
 120. Ziescheová, Maria Calasanz – Poutník – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-082-0 – Praha 1995
 121. Říčan, Pavel – Pithartová, Drahomíra – Krotíme obrazovku – Jak vést děti k rozumnému užívání médií – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-084-7 – Praha 1995
 122. Smith, Charles A. – Třída plná pohody – 162 her zaměřených na výchovu ke spolupráci a citlivému jednání – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-097-9 – Praha 1995
 123. Lefévre, Pierre – Příběhy psané životem – Velké pravdy v malých příbězích – Urban, Fejková – ISBN 80-7178-057-X – Praha 1995
 124. Reinsberg, Jiří – Kubalík, Tomáš – Knížka pro ministranty – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-85282-44-5 – Praha 1994
 125. Giudiciová, Maria Pia – Marie Dominika Mazzarellová – Žena včerejška i dneška – Odpovědný redaktor Václav Urban – Praha 1994
 126. Messori, Vittorio – Hypotézy o Ježíšovi – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-85282-53-4 – Praha 1994
 127. Gruber, Elmar – Děti se ptají na Boha – Kdo stvořil Boha? – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-85282-19-4 – Praha 1994
 128. Gilles, Anthony E. – Lidé víry – Příběh středověké církve – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-85282-74-7 – Praha 1994
 129. Perria, Antonio – Sardinský lučištník – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-85282-24-0 – Praha 1994
 130. Smith, Charles A. – Třída plná pohody – 162 her zaměřených na výchovu ke spolupráci a citlivému jednání – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-85282-82-8 – Praha 1994
 131. Matějček, Zdeněk – O rodině vlastní, nevlastní a náhradní – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-85282-83-6 – Praha 1994
 132. Portmanová, Rosemarie – Schneiderová, Elisabeth – Hry zaměřené na zvýšení koncentrace a uvolnění – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-85282-67-4 – Praha 1994
 133. Portmannová, Rosemarie – Schneiderová, Rosemarie – Hry zaměřené na zvýšení koncentrace a uvolnění – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-85282-87-9 – Praha 1994
 134. Rückerová-Voglerová, Ursula – Učení bez stresu – základy a cvičení – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-013-8 – Praha 1994
 135. Cangelosi, James S. – Strategie řízení třídy – Jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-014-6 – Praha 1994
 136. Lhotová, Dagmar – Než přijdou vánoce – Hry, hračky a nápady nejen pro stromeček – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-7178-015-4 – Praha 1994
 137. Lefévre, Pierre – Příběhy psané životem – Velké pravdy v malých příbězích – Urban, Fejková – ISBN 80-7178-007-3 – Praha 1994
 138. Gilles, Anthony E. – Lidé cesty – Příběh lásky v Novém zákoně – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-85282-45-3 – Praha 1993
 139. Gilles, Anthony E. – Lidé smlouvy – Příběh věrnosti ve Starém zákoně – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-85282-46-1 – Praha 1993
 140. Tardif, Emiliano – Prado, Flores José H. – Ježíš mě učinil svým svědkem – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-85282-48-8 – Praha 1993
 141. Buob, Hans – Růst v modlitbě, cesta obrácení – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-85282-52-6 – Praha 1993
 142. Ziescheová, Maria Calasanz – Prázdné ruce – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-85282-75-5 – Praha 1993
 143. Portmannová, Rosemarie – Schneiderová, Elisabeth – Hry zaměřené na zvýšení koncentrace a uvolnění – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-85282-67-4 – Praha 1993
 144. Matějček, Zdeněk – O rodině vlastní, nevlastní a náhradní – Rádci pro rodiče a vychovatele – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-85282-83-6 – Praha 1993
 145. Smahel, Slouk – 8.třída – Utvářet život – Učebnice náboženství pro 8.třídu – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-85282-68-2 – Praha 1993
 146. Smahel, Ambros – 8.třída – Utvářet život – Učebnice náboženství pro 8. třídu – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-85282-18-6 – Praha 1992
 147. Duka, Dominik J. – Marek, Václav – Oliverius, Jaroslav – Malý biblický atlas – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-85282-22-4 – Praha 1992
 148. Lacourt, Jacques – Odvaha k víře II. – Ježíš z Nazareta – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-85282-23-2 – Praha 1992
 149. Ziescheová, Maria Calasanz – Dokonalá svoboda – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-85282-02-X – Praha 1992
 150. March Michael – Uzdravování skrze svátosti – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-85282-34-8 – Praha 1992
 151. Bosco, Teresio – Don Bosko – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-85282-01-3 – Praha 1991
 152. Ziescheová, Maria Calasanz – Dokonalá svoboda – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-85282-02-X – Praha 1991
 153. Fliedr, Bob – Vyvolávání veršů – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-85282-04-6 – Praha 1991
 154. Eliášková, Věra – Paní M – Odpovědný redaktor Václav Urban – ISBN 80-85282-07-0 – Praha 1991