NAKLADATELSTVÍ  
   
 

Aktualizace: 24.05.2008

Creative Commons License

počítadlo

   


Motto:

"Město nejsou jen hradby, ale také lidé, jejich myšlenky a činy..."


V našem světě rychle se měnících hodnot (vítaných změn, které přináší technický a vědecký pokrok) podléhají změnám také duchovní, morální a umělecké hodnoty, ovšem daleko pomaleji a ne vždy k lepšímu.

Těžko říct, co přinese budoucnost. Rád bych si dovolil vyjádřit názor, že nový horizont nám může otevřít pokorný zájem o vnitřní či duchovní hodnoty. Naše technologické pokroky by nám měly poskytnout více času – budeme totiž potřebovat kulturu, abychom si to všechno mohli dovolit.

Kurt Adler, 1965


 


HANS KELSEN
(1881 Praha – 1973 Berkeley, California)

Václav Urban© g. Paul Bishop 1958

HANS KELSEN

Profesor politických věd

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, Berkeley, USA


Narodil se 11. 10. 1881 v Praze a zemřel 19. 4. 1973 v Berkeley (USA). Hans Kelsen pocházel z německy mluvící židovské rodiny, která žila zprvu v Praze. Otec Adolf Kelsen (1850-1907) pocházel z východní Haliče (Brody) a jeho matka Augusta Löwyová (1859 –1950) z Jindřichova Hradce.

Když mu byly dva roky, rodina se z Prahy přestěhovala do Vídně. Po absolvování akademického gymnázia ve Vídni studoval na PF v Marburgu (u Cohena) a ve Vídni. V r. 1911 se habilitoval spisem Hauptprobleme der Staatsrechtlehre; jako profesor působil (od r. 1911) ve Vídni, Kolíně n. Rýnem (1930–1933), Ženevě a v Praze (1936–1938, na Německé univerzitě). Od r. 1939 žil v USA: zprvu přednášel na Harvard Law-School, od r. 1942 na univerzitě v Berkeley (Kalifornie).

Proslul jako tvůrce normativní teorie právní – ryzí nauky právní (a také jako „otec“ dosud platné rakouské ústavy z r. 1920).

Pamětní deska Hans Kelsen: Schöpfer der Österreichischen Bundesverfassung (Hans Kelsen: tvůrce rakouské ústavy).

V jednom dokumentu Právnické fakulty UK jsem našel informaci, že Hans Kelsen byl údajně jednou z prvních osobností, která protestovala proti vytvoření německého protektorátu na našem území. "Protiprávnost německého postupu vůči Česko- Slovensku odůvodnil jako jeden z prvních zástupce u Společnosti národů významný právní teoretik Hans Kelsen – postup Německa a Maďarska označil za agresi, která porušila základní normy mezinárodního práva." Stejně jako u jindřichohradeckého rodáka, amerického operního dirigenta Kurta Adlera, se dá hovořit o sounáležitosti s rodnou zemí.


RODOKMEN HANSE KELSENA

Hans Kelsen byl prvorozený syn Adolfa Kelsena a Augusty Löwyové. Měl dva bratry a sestru, Ernesta, Gertrudu a Paula Friedricha.

O otci víme jen to, že pocházel z Haliče (Brody) a přestěhoval se do Prahy, kde žil několik let s manželkou Augustou Löwyovou, než přesídlili do Vídně, kde v roce 1907 zemřel.

O matce toho víme nepoměrně více. Augusta Löwyová byla poslední z šesti dětí v rodině Arona a Amálie, rozené Schidlofové. Otec Aron Löwy pocházel z rozvětveného rodu Löwyů ze Stráže nad Nežárkou. Dne 13. srpna 1839 se oženil s Marií Beinovou, která ovšem po pěti letech v roce 1844 zemřela. Dne 30. prosince 1845 si ve Stráži nad Nežárkou bere za ženu Amálii Schidlofovou. V roce 1846 se jim ve Stráži narodila první dcera. Před rokem 1850 se rodina přestěhovala do Jindřichova Hradce, kde se jim narodila druhá dcera a postupně další čtyři děti. Augusta se narodila 29. prosince 1859. Matka jí zemřela, když jí bylo 5 let a otec přibližně v jejích 15 letech.

Dne 23. května 1912 se Kelsen žení s vídeňskou rodačkou Margaretou Bondiovou, která ho bude provázet celý dlouhý život. Kelsen zemřel ve stejném roce 1973, 4 měsíce po smrti manželky. Narodily se jim dvě dcery. Hanna Renate si v Jeruzalémě vzala za muže Rolfa Oestreichera a měli syna Adama. Druhá Kelsenova dcera Maria Beatrice se provdala v New Yorku za Ernsta Ludwiga Federa a měli spolu dceru Anne Marguerite.

 


OTEC:

Adolf KELSEN

b. 6 Jun 1850, Brody, Galicia

d. 12 Jul 1907, Vienna, Austria, Age: 57

MATKA:

Auguste LÖWY

b. 29 Dec 1859, Jindrichuv Hradec, Czech Republic

d. 1950, Yugoslavia, Age: 90

DĚTI:

Hans KELSEN

b. 11 Oct 1881, Prague, Czech Republic

d. 19 Apr 1973, Berkeley, California, Age: 91

Ernest KELSEN

b. 6 Sep 1883, Prague, Czech Republic

d. 1937, London, England, Age: 53

Gertrude KELSEN

b. 8 Jan 1886, Vienna, Austria

d. 13 Oct 1951, Hertford, England, Age: 65

Paul Friedrich KELSEN

b. 4 Jan 1898, Vienna, Austria

d. Feb 1975, Vienna, Austria, Age: 77


PŘEDCI AUGUSTY LÖWYOVÉ

OTEC:

Aron LÖWY

b. 19 May 1815, Straz nad Nezarkou, Czech Republic

d. bef 1875, Age: 59

Děda:

Hersch LÖWY

b. 1779, Straz nad Nezarkou, Czech Republic

Praděda:

Samuel LÖWY

Babička:

Salia PORGES

b. Prague, Czech Republic

Praděda:

Simon PORGES

Prababička:

Ewa NACHOD

marriage 1793, Prague, Czech Republic

MATKA:

Amalia SCHIDLOF

b. 1823, Tucapy, Czech Republic

d. 6 Jan 1865, Jindrichuv Hradec, Czech Republic, Age: 42


SOUROZENCI AUGUSTY LÖWYOVÉ

Sophie provdaná Dubská (1846–1930)

Birth: 25 Aug 1846, Straz nad Nezarkou, Czech Republic

Death: 24 Dec 1930, Vienna, Austria

Spouse: Seligmann DUBSKY

Birth: 6 Dec 1837, Jindrichuv Hradec, Czech Republic

Death: 10 Apr 1917, Vienna, Austria

Emilie provdaná Baschová (1850–1940)

Birth: 13 Aug 1850, Jindrichuv Hradec, Czech Republic

Death: 24 Mar 1940, Vienna, Austria

Spouse: Salomon BASCH

Birth: 1 Mar 1849, Bohemia

Death: Dec 1911, Vienna, Austria

Marriage: 17 Jan 1875, Vienna, Austria

Alois (1853–)

Birth: 1853, Jindrichuv Hradec, Czech Republic

Bernard (1855–)

Birth: 17 Feb 1855, Jindrichuv Hradec, Czech Republic

Spouse: Berta DEUTSCH

Birth: 29 Mar 1863, Brno, Czech Republic

Death: 1 Jun 1884, Vienna, Austria

Adalbertha provdaná Deutschová (1857–1927)

Birth: 13 Feb 1857, Jindrichuv Hradec, Czech Republic

Death: Aug 1927, Vienna, Austria

Spouse: Moritz DEUTSCH

Birth: 1848

Death: Nov 1894, Vienna, Austria

Marriage: 13 Aug 1877, Vienna, Austria

 


RODINA A POTOMCI HANSE KELSENA

RODINA HANSE KELSENA

m. 23 May 1912, Vienna, Austria

Hans KELSEN

b. 11 Oct 1881, Prague, Czech Republic

d. 19 Apr 1973, Berkeley, California, Age: 91

Margarete BONDI

b. 12 Feb 1890, Vienna, Austria

d. 5 Jan 1973, Berkeley, California, Age: 82

Children

Hanna Renate KELSEN

Maria Beatrice KELSEN

RODINA PRVNÍ DCERY

m. Jerusalem, Israel

Rolf OESTREICHER:

b. 3 Jun 1913, Triesch, Czechoslovakia

d. 8 Feb 1980, New York, N.Y., Age: 66

Hanna Renate KELSEN

b. 23 Nov 1914, Vienna, Austria

d. 2 Jun 2001, New York, N.Y., Age: 86

Children

Adam OESTREICHER

RODINA VNUKA

Adam OESTREICHER

b. 23 Oct 1947, Jerusalem, Israel, Age: 56

Margaret Vered LANGNER

b. 11 May 1953, Warsaw, Poland, Age: 51

Children

David OESTREICHER

b. 26 Apr 1994, New York, N.Y., Age: 10

 

RODINA DRUHÉ DCERY

m. 17 Apr 1940, New York, N.Y.

Ernst Ludwig FEDER:

b. 23 Aug 1913, Berlin, Germany

d. 11 May 1984, Berkeley, California, Age: 70

Maria Beatrice KELSEN

b. 5 Dec 1915, Vienna, Austria

d. 15 Jul 1994, Kensington, California, Age: 78

Children

Anne Marguerite FEDER

RODINA VNUČKY

m. 26 Apr 1967, San Francisco, California

Chung Hoon LEE:

b. 30 Jun 1937, Seoul, Korea, Age: 67

Anne Marguerite FEDER

b. 24 Sep 1944, Chicago, Illinois, Age: 59

Children

Geoffrey Kew LEE

b. 18 Mar 1974, Stockport, England, Age: 30


Další informace

Česky

Německý intitut Hans-Kelsen-Forschungsstelle

Rakouský institut Hanse Kelsena


Interview s Hansem Kelsenem (audio i video snímek)


Katedra Prof. Dr. Dr. Hilgendorfa


Článek "Hans Kelsen " u Wikipedie


Článek "Hans Kelsen: Tvůrce ústavy " časopisu Wiener Zeitung