NAKLADATELSTVÍ  
   
 

Aktualizace: 24.05.2008

Creative Commons License

počítadlo

   


Motto:

"Město nejsou jen hradby, ale také lidé, jejich myšlenky a činy..."


V našem světě rychle se měnících hodnot (vítaných změn, které přináší technický a vědecký pokrok) podléhají změnám také duchovní, morální a umělecké hodnoty, ovšem daleko pomaleji a ne vždy k lepšímu.

Těžko říct, co přinese budoucnost. Rád bych si dovolil vyjádřit názor, že nový horizont nám může otevřít pokorný zájem o vnitřní či duchovní hodnoty. Naše technologické pokroky by nám měly poskytnout více času – budeme totiž potřebovat kulturu, abychom si to všechno mohli dovolit.

Kurt Adler, 1965


 

 


ADALBERT (VOJTĚCH) BLÁHA
(1892 Radeinles –1965 Praha)

Václav Urban


Obr.: Vojtěch Bláha. Fotografie cca z roku 1908.

Vojtěch se narodil 14. 8. 1892 v Radouňce u Jindřichova Hradce v německy mluvící rodině jako předposlední dítě. Vystudoval gymnázium v Jindřichově Hradci a před první světovou válkou (asi 1912) začal studovat filozofickou fakultu na české nebo německé univerzitě v Praze, obor němčina, latina. (Maminka si původně přála, aby byl knězem, ale z toho sešlo.) V letech 1914–1918 byl ve válce a fakultu dostudovával až po ní. Dva ročníky ukončil před válkou, tři po ní. V r. 1922 se oženil s Marií Kamarytovou (zemř. 1976), která pocházela z rodiny s českou obrozeneckou tradicí. S ní měl dceru Helenu (* 21.2.1930). Po studiích působil jeden rok (asi 1923) jako profesor němčiny a latiny na gymnáziu v Jindřichově Hradci, potom dlouho (1924–1939) působil na Slovensku na Československom štátnom reálnom gymnáziu Tomáša Červena v Nitre (v objektu bývalého Piaristického gymnázia, Piaristická 6). Se vznikem Slovenského štátu musel Slovensko opustit. Získal místo profesora na Jiráskově gymnáziu v Resslově ul. v Praze 2, kde byl později jmenován ředitelem (1943–1951). Gymnázium bylo několik let po válce zrušeno a on ještě rok vyučoval na akademickém gymnáziu. V roce 1952 mu bylo 60 let a byl penzionován. (Vojtěch patřil k prvorepublikové elitě, která se nesmířila s nástupem komunistického režimu.*) V důchodu vyučoval jako lektor němčinu na VŠE v Praze a latinu na lékařské fakultě. Zemřel v Praze v r. 1965.

* Pro ilustraci jeden příklad. Po nástupu komunistů k moci měl na gymnáziu inspekci, které se nelíbilo, že má v ředitelně portrét T. G. Masaryka. Když horlivá komunistická inspektorka požadovala, aby obraz odstranil, Vojtěch jí odvětil, že pokud si nebudeme vážit svého prvního prezidenta, nebudeme si vážit ani toho současného, a Masaryka nechal na svém místě.

Obr. A, B: Vojtěch Bláha. Fotografie cca z roku 1953. Na druhé fotografii s manželkou Marií Kamarytovou.


Obr.: Rodina Bláhova z Radouňky čp. 34 na přelomu let 1892/1893. Zleva: Maria (*17.8.1884), maminka Agnes / Anežka (*8.1.1854), miminko Adalbert / Vojtěch (*14.8.1892), nahoře Antonia Blaha (podle sčítání lidu z r. 1890 prý vnučka, spíše však přisvojená) (*3.5.1879, utopila se prý v lomu a je na pomníčku s Rosalií), v tatínkově náruči Franz / František (*30.9.1889), tatínek Johann (*9.4.1853), nejstarší Johann (*9.6.1882), před ním sestra Rosalia Blaha (*27.8.1886), která zemřela jako dítě. Na fotografii není Wenzel / Václav, narodil se až za rok a půl (*23.9.1894).

Obr.: Rodina Bláhova z Radouňky čp. 34 kolem roku 1908. Zleva: Adalbert / Vojtěch (1892–1965), Maria (provdaná Prášková) (1884–1960), maminka Agnes / Anežka (1854–?), Johann (1882–1957), Wenzel / Václav (1894–?), tatínek Johann (1854–?), Franz / František (1889–1963).


Předci Vojtěcha Bláhy

Otec: Johann Nep. Blaha (* 9. 4. 1854 Radeinles / Radouňka 34)

Děda: Wenzel Blaha (*cca 1825), Radeinles / Radouňka 34
Praděda: Johann Blaha (*cca 1800), Radeinles / Radouňka 34
Prababička: Katharina /Longin/ (*cca 1800), Radeinles / Radouňka 27
Prapraděda Johann Longin (*cca 1775), Radeinles / Radouňka 27

Babička: Elisabeth /Röschl/ (*cca 1833), Motten / Matná 13
Praděda: Bartholomäus Röschl (*cca 1800), Motten / Matná 13
Prababička: Maria /Schmidt/ (*cca 1800), Diebling / Děbolín 42
Prapraděda: Adalbert Schmidt (*cca 1775), Diebling / Děbolín 42

Matka: Agnes /Suhl/
(* 8. 1. 1854) Großrammerschlag / Velký Ratmírov 2)

Děda: Johann Suhl (*cca 1825), Großrammerschlag / Velký Ratmírov 2
Praděda: Josef Suhl (*cca 1800), Großrammerschlag / Velký Ratmírov 2
Prababička: Johanna /Reschl/ (*cca 1800), Großrammerschlag / Velký Ratmírov

Babička: Therezia /Platzer/ (*cca 1825), Brunn / Studnice 18
Praděda: Adalbert Platzer (*cca 1800), Brunn / Studnice 18
Prababička: Maria /Reschl/ (*cca 1800), Riegerschlag / Lodhéřov


 

Obr.: Objekt bývalého Piaristického gymnázia, Piaristická 6, Nitra. Zde 1924–1939 vyučoval němčinu a latinu. Protože na Slovensku nebyly učebnice, Vojtěch napsal a vydal slovenské učebnice němčiny a údajně i latiny pro gymnázia, které prý byly přeloženy i do češtiny.

„V rokoch 1919–45 študovalo na škole 15 944 študentov. Sú medzi nimi žiaci z celého Slovenska, čo svedčí o jeho veľmi vysokej úrovni.“


Obr.: Bývalé Jiráskovo gymnasium v Resslově ul. v Praze 2, kde byl Vojtěch profesorem a ředitelem školy. Nyní je zde ZŠ. Učil zde např. František Kutnar (1903–1983), představitel českého dějepisectví, nebo Felix Vodička (1919–1974), literární historik, editor Jungmannových spisů.


Učebnice Vojtěcha Blahy ve fondech Slovenské národní knihovny:

Autor  –  Bláha, Vojtech

Názov  – Cvičebnica jazyka nemeckého pre 1. triedu stredných škôl / Vojtech Bláha

Zodpovednosť  – Vojtech Bláha

Vydavateľ  – Praha : Prof. nakl. a knihkup. , 1926

Popis  – 89 s. ; 8°

Autor  –  Bláha, Vojtech

Názov  – Cvičebnica jazyka nemeckého pre 2. triedu stredných škôl / Vojtech Bláha

Zodpovednosť  – Vojtech Bláha

Vydavateľ  – Praha : Prof. nakl. a kníhkup. , 1927

Popis  – 129 s. ; 8°

Autor  –  Bláha, Vojtech

Názov  – Cvičebnica jazyka nemeckého pre 2. triedu stredných škôl / Vojtech Bláha

Zodpovednosť  – Vojtech Bláha

Vydavateľ  – Praha : Prof. nakl. a kníhkup. , 1931

Popis  – 130 s. ; 8°

Autor  –  Bláha, Vojtech

Názov  – Cvičebnica jazyka nemeckého pre 3. triedu stredných škôl / Vojtech Bláha

Zodpovednosť  – Vojtech Bláha

Vydavateľ  – Praha : Prof. nakl. a kníhkup. , 1928

Popis  – 166 s. ; 8°

Autor  –  Bláha, Vojtech

Názov  – Cvičebnica jazyka nemeckého pre 4. triedu stredných škôl / Vojtech Bláha

Zodpovednosť  – Vojtech Bláha

Vydavateľ  – Praha : Prof. nakl. a kníhkup. , 1929

Popis  – 192 s. ; 8°

Autor  –  Bláha, Vojtech

Názov  – Cvičebnica jazyka nemeckého pre 4. triedu stredných škôl / Vojtech Bláha

Zodpovednosť  – Vojtech Bláha

Vydavateľ  – Praha : Prof. nakl. a knihkup. , 1934

Popis  – 196 s. ; 8°


Učebnice Vojtěcha Blahy ve fondech NK ČR:

Bláha, Vojtěch
Cvičebnica jazyka nemeckého pre I. triedu stredných škôl / [Napísal] Vojtech Bláha. – Tretie, podstatne nezmenené vydanie. – V Prahe : Profesorské nakladatelství a knihkupectví, 1932 (Politika). – XII-100 s. ; 8°

Bláha, Vojtěch
Cvičebnica jazyka nemeckého pre I. triedu stredných škôl / [Napsal] Vojtech Bláha. – Druhé, prepracované vydanie. – V Prahe : Profesorské nakladatelství a knihkupectví, 1930 ("Politika"). – XII - 100 s. ; 8°

Bláha, Vojtěch
Cvičebnica jazyka nemeckého pre I. triedu stredných škol / Vojtech Bláha. – Praha : Profesorské nakl. a kníhk., 1926. – 89 s. ; 8°

Bláha, Vojtěch
Cvičebnica jazyka nemeckého pre II. triedu stredných škôl / [Napísal] Vojtech Bláha. – Tretie, prepracované vydanie. – V Prahe : Profesorské nakladatelství a knihkupectví, 1936 (Politika). – 125 s. ; 8°

Bláha, Vojtěch
Cvičebnica jazyka nemeckého pre II. triedu stredných škol / [Napsal] Vojtech Bláha. – Druhé, doplněné vydanie. – V Prahe : Profesorské nakladatelství a knihkupectví, 1931 (Politika). – 130 s. ; 8°

Bláha, Vojtěch
Cvičebnica jazyka nemeckého pre II. triedu stredných škôl / Vojtech Bláha. – Praha : Profesorské nakladatelství a knihkupectví, 1927 ([Průmyslová tiskárna]). – 129 s. ; 8°

Bláha, Vojtěch
Cvičebnica jazyka nemeckého pre III. triedu stredných škôl / [Napsal] Vojtech Bláha. – Druhé, prepracované vydanie. – V Prahe : Profesorské nakladatelství a knihkupectví, 1933 ("Politika"). – 197 s. ; 8°

Bláha, Vojtěch
Cvičebnica jazyka německého pre III. triedu stredných škôl / Vojtech Bláha. – Praha : Profesorské nakladatelství a knihkupectví, 1928 ([Národní Politika]). – 166 s. ; 8°

Bláha, Vojtěch
Cvičebnica jazyka nemeckého pre IV. triedu stredných škôl / [Napísal] Vojtech Bláha. – Druhé, prepracované vydanie. – V Prahe : Profesorské nakladatelství a knihkupectví, 1934 (Politika). – 196 s. ; 8°

Bláha, Vojtěch
Cvičebnica jazyka nemeckého pre IV. triedu stredných škôl / [Napsal] Vojtech Bláha. – V Praze : Profes. nakladat. a knihkupectví, 1929 ("Politika"). – 192 s. ; 8°


Překlad následující knihy vydal pod jménem Vojtěcha Bláhy filozof, historik a překladatal Jaromír Loužil (*1926): Bolzano, Bernard: O nejlepším státě (Von dem besten Staate; výbor filozofických pojednání, Praha, Mladá fronta 1981, jako Vojtěch Bláha). Jeho motiv mi není znám. Na webových stránkách obce překladatelů se píše, že "některé překlady publikoval pod vypùjčeným jménem". Tedy nikoliv pod pseudonymem. Byla by asi velká náhoda, kdyby toto jméno nemělo nějakou souvislost s naším Vojtěchem.


DOWNLOAD PDF 2,43 MB