NAKLADATELSTVÍ  
   
 

Aktualizace: 24.05.2008

Creative Commons License

počítadlo

   


Motto:

"Město nejsou jen hradby, ale také lidé, jejich myšlenky a činy..."


V našem světě rychle se měnících hodnot (vítaných změn, které přináší technický a vědecký pokrok) podléhají změnám také duchovní, morální a umělecké hodnoty, ovšem daleko pomaleji a ne vždy k lepšímu.

Těžko říct, co přinese budoucnost. Rád bych si dovolil vyjádřit názor, že nový horizont nám může otevřít pokorný zájem o vnitřní či duchovní hodnoty. Naše technologické pokroky by nám měly poskytnout více času – budeme totiž potřebovat kulturu, abychom si to všechno mohli dovolit.

Kurt Adler, 1965


 


Biskup ADALBERT LIDMANSKY
(1795 Neuhaus –1858 Gurk)

Václav Urban


 

Adalbert Lidmansky se narodil 12. dubna 1795 v Jindřichově Hradci. V necelých třiadvaceti letech byl 12. března 1818 v Českých Budějovicích vysvěcen na kněze a v této diecézi působil až do 13. května 1842, kdy byl ustanoven biskupem diecéze Gurk (Klagenfurth) v dnešním Rakousku. Dne 30. října téhož roku byl uveden do úřadu. Vysvěcen na biskupa byl pozdějším pražským arcibiskupem, kardinálem von Schwarzenbergem (Friedrich Johann Joseph Cölestin Fürst zu Cardinal von Schwarzenberg). Lidmansky zemřel jako tamější biskup 23. června 1858 ve svých třiašedesáti letech. Byl 40 let knězem a 15 let biskupem.

 

Obr.: Pohled na sídlo biskupa v rakouském Gurku

Obr.: Rakouský Gurk se nachází nedaleko Klagenfurthu