NAKLADATELSTVÍ  
   
 

Aktualizace: 24.05.2008

Creative Commons License

počítadlo

   


Tyto webové stránky zařadila Národní knihovna ČR do projektu WebArchiv k trvalému archivování a zpřístupnění.


Motto:

"Město nejsou jen hradby, ale také lidé, jejich myšlenky a činy..."


V našem světě rychle se měnících hodnot (vítaných změn, které přináší technický a vědecký pokrok) podléhají změnám také duchovní, morální a umělecké hodnoty, ovšem daleko pomaleji a ne vždy k lepšímu.

Těžko říct, co přinese budoucnost. Rád bych si dovolil vyjádřit názor, že nový horizont nám může otevřít pokorný zájem o vnitřní či duchovní hodnoty. Naše technologické pokroky by nám měly poskytnout více času – budeme totiž potřebovat kulturu, abychom si to všechno mohli dovolit.

Kurt Adler, 1965


 


Neuhaus, internetový časopis o historii a kultuře Jindřichohradecka, vydává od roku 2007 nakladatelství Václav Urban – Neuhaus se sídlem v Jindřichově Hradci. Autoři a spolupracovníci: Pavel Koblasa, Miloslav Trnka, Václav Urban a další.


Lidé | Články


Informace o zajímavých, ale málo známých nebo dosud úplně neznáných lidech, kteří mají vztah k Jindřichovu Hradci.

 


Adalbert (Vojtěch) Bláha (1892 Radeinles – 1965 Praha).

Václav Urban

Český Němec z Radouňky u Jindřichova Hradce napsal první slovenské učebnice němčiny pro střední školy. Byl ředitelem Jiráskova gymnázia v Praze a po nuceném penzionování působil jako lektor němčiny a latiny na pražských vysokých školách.


Adalbert Lidmansky

Václav Urban

Dne 12. dubna 1795 se v Jindřichově Hradci narodil pozdější římskokatolický biskup diecéze Gurk/Klagenfurth Adalbert Lidmansky.


Další zapomenutý rodák Ernst Gamillscheg (1887–1971)

Václav Urban

Přední německý filolog, univerzitní profesor v Innsbrucku, Berlíně a Tübingen. Narodil se 28. 10. 1887 v Jindřichově Hradci.


Hans Kelsen (1881–1973)

Václav Urban

Matka prof. Hanse Kelsena, tvůrce normativní teorie práva a „otce“ dosud platné rakouské ústavy, pocházela z Jindřichova Hradce. Říká se mu také "otec pozitivního práva".


Kurt Adler (1907–1977)

Václav Urban

Pianista, dirigent, sbormistr a hudební pedagog světového významu


Bedřich Budil (1943–)

Václav Urban

Významný český v ýtvarník


Ira Arthur Hirschmann (1901–1989)

Václav Urban

Málo známý americký zachránce tisíců evropských Židů před holocaustem